(VOH) - Trong bối cảnh Việt Nam đang phấn đấu để trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020, thì chắc chắn lĩnh vực giao thông vận tải cũng sẽ có những bước phát triển mới. Do đó việc xây dựng một chiến lược phát triển giao thông vận tải bền vững cần phải được đặt ra trên cơ sở giải quyết tốt bài toán về thực trạng và thách thức hiện tại. Một điều dễ nhận thấy là ở Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới, các vấn đề trọng tâm của giao thông bền vững về môi trường đều thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, nơi mà có sự tác động lớn nhất so với các ngành khác như đường sắt, hàng không hay đường biển. Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng- vụ trưởng vụ môi trường –Bộ giao thông vận tải cho biết: