Bạn mơ thấy mình thi trượt, bị rượt đuổi, bị lỡ tàu xe, bị rơi trong không trung, bị lạc đường… Chúng có ý nghĩa gì nhỉ?