(baodautu.vn) Người thành lập doanh nghiệp (DN) đăng ký ngành, nghề kinh doanh theo mã ngành cấp 4, đồng thời có thể ghi chi tiết tên ngành nghề mà DN dự định tiến hành kinh doanh.