(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Kim Oanh, giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp về việc chuyển xếp ngạch lương đối với trường hợp của bà Oanh và một số giáo viên bậc tiểu học được tuyển dụng từ năm 1996.