Gái trẻ, thơm ngon như múi mít, áo hở cả nửa ngực, chân dài túa ra từ các bar.