GiadinhNet - Chi đến 50 tỷ euro cho công tác chuẩn bị, nhưng việc đảm bảo an ninh cho giải đấu lịch sử trên quê hương mình của Ba Lan - Ukraine lại chưa hề được đầu tư tương xứng.