Tới giờ thì em đã trễ kinh 1 tháng, âm đạo ra ít dịch màu nâu, lâu lâu có ra máu đỏ và không đau bụng gì nhiều.