Em đi khám, BS dặn phải kiêng những thứ có iod và đồ biển, nhưng theo em tìm hiểu thì hầu như đồ ăn nào cũng có iod.