Economist Intelligence Unit dự báo kinh tế Việt Nam sẽ vẫn tăng trưởng tốt.