TPO - Khoảng 7 sáng nay, hàng trăm người dân đã kéo đến Nhà máy Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, huyên Phổ Yên, Thái Nguyên để ‘biểu tình’ vì một lý do cỏn con.