PN - Mùa hè đang đến. Thay vì náo nức đón hè, nhiều học sinh lại lo lắng khi nghe những kế hoạch học hè của đấng sinh thành. Từ lâu, mùa hè đã trở thành học kỳ III với bao áp lực nặng nề trên vai trẻ.