Gia đình tôi muốn nuôi cá sấu nước ngọt với mục đích xuất khẩu, vậy có phải đăng ký với cơ quan chức năng hay không? Nếu có sẽ phải đảm bảo những điều kiện nào?