Trường ĐH Công đoàn đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển NV1 và xét tuyển NV2 năm 2009. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.