Học viện Cảnh sát Nhân dân đã công bố điểm trúng tuyển. Đây là mức điểm chuẩn dành cho thí sinh phổ thông ở khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.