TPO - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1. Trường có 226 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 cho các ngành học.