(VTC News)- ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ vừa công bố điểm chuẩn vào trường và chỉ tiêu NV2 năm 2012.