Dù chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông nhưng tổ công tác đặc biệt vẫn phát hiện ra sự bất thường của hai người đàn ông đi trên xe SH.