TP - Trong những kỳ thi gần đây, đề thi môn văn đã có thêm những câu hỏi mở, đòi hỏi thí sinh phải vận dụng những kiến thức từ thực tế vào bài làm. Nhiều câu hỏi mở mang tính thời sự, phản ánh hiện thực xã hội đang được dư luận xã hội ngày càng đồng tình, ủng hộ, góp phần tích cực vào việc thay đổi cách dạy và học văn hiện nay trong bậc học phổ thông. Thí sinh trao đổi sau giờ thi môn Văn tại TPHCM. Ảnh: Lê Nguyễn. .