Bầy dê núi cùng xua đuổi đại bàng khiến kẻ săn mồi phải liên tục bay lên để thoát thân.