TP - Ngày 20/11, Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận thanh tra chấp hành pháp luật, quản lý tại Sở Xây dựng Cà Mau.