Báo Công an Nhân dân - Chuyên đề An ninh thế giới cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh nhận được đơn của Công ty TNHH Quảng Thành Long tố cáo hành vi trốn thuế của Công ty TNHH TM Thành Hiếu 2, trụ sở tại khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh do ông Nguyễn Thành Hiếu làm giám đốc.