Easy YouTube Video Downloader (EYVD) cho phép người sử dụng có thể download video và audio với các định dạng phổ biến hiện nay như FLV, MP3, 3GP, MP4, 720p, và 1080p full-HD từ YouTube về máy tính một cách nhanh chóng.