(HNM) - UBND TP vừa ban hành công văn số 9992/UBND-NN yêu cầu Sở NN&PTNT, các huyện Chương Mỹ, Đan Phượng, Sóc Sơn và Thanh Trì khẩn trương thực hiện các dự án phát triển sản xuất tại các xã làm điểm xây dựng nông thôn mới (NTM).