- Có nỗi đau nào lớn hơn khi cha mẹ phải bất lực nhìn con quằn quại trong những cơn đau vì ung thư đang từng ngày, từng ngày rời xa mình.