Lấy lý do diễn thử, một đạo diễn trẻ đã dở trò quấy rối tình dục hai nam diễn viên mới vào nghề. Sự việc được đương sự tố cáo trên báo.