Tuy nhiên, Dani sẽ không tham gia vào đội hình chính của T-ara.