Thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, hai năm qua Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đã tập trung đổi mới lề lối làm việc của các cấp ủy đảng và tăng cường công tác cán bộ. Nhờ đó việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương tiếp tục thu được nhiều kết quả nổi bật; các chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh tăng, hai năm qua huyện không có cơ sở đảng yếu kém.