(Dân trí) - Theo thống kê của Dân trí thì vùng phổ điểm của trường ĐH Công nghệ cao hơn năm 2009. Chính điều này sẽ đẩy điểm chuẩn các nhóm ngành tăng lên. Kết quả sàng lọc và phân tích cho thấy, dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng từ 0,5-1 điểm.