Cuộc thi “Người đẹp xứ trà 2013” nằm trong khuôn khổ Festiaval Trà Thái Nguyên - Việt Nam lần thứ 2 - 2013. Vòng chung khảo diễn ra từ ngày 29.10 - 1.11, vòng chung kết từ 2 - 11.11.