GiadinhNet - Chỉ cần viết 150 từ bằng tiếng Anh về hoạt động giảng dạy yêu thích của mình dựa vào nguồn tài nguyên lấy từ một trang web dạy hoặc học tiếng Anh bất kỳ như www.teachingenglish.edu.vn, www.learnenglishkids.org.uk và tham gia cuộc thi “Bài giảng tôi yêu” kéo dài từ 25/12/2011 – 25/1/2012, các giáo viên tiếng Anh trên khắp Việt Nam sẽ có cơ hội nhận được 2 giải thưởng tham dự khóa tập huấn tại Vương quốc Anh.