Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc điều động và bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) - một trong số những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Việt Nam.