QĐND - Ở nước ta cây bìm bìm mọc hoang khắp nơi, thường thấy trong các bụi rậm, ven đường; hay được trồng làm cảnh và làm giàn che nắng. Các nghiên cứu mới đây về dược lý cho thấy, khiên ngưu tử (hạt bìm bìm) có tác dụng tẩy mạnh, tăng sức co bóp của ruột và trừ diệt giun.