(VTC News) - Công chức sẽ bị cơ quan, tổ chức, đơn vị cho thôi việc nếu 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là một trong những nội dung tại Dự thảo Nghị định Quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối với công chức do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo vừa dược đưa ra lấy ý kiến đông đảo các tổ chức, cá nhân. Nghị định này quy định về thôi việc và trình tự, thủ tục nghỉ hưu đối với công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc gồm: Công chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản; Công chức bị cơ quan, tổ chức, đơn vị cho thôi việc do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức. Khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức: " Công chức 2 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 2 năm liên tiếp, trong đó 1 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác. Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thôi việc. Dự thảo cũng quy định: Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn bằng văn bản gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do. Công chức 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì trong thời gian 30 ngày kể từ khi có kết quả phân loại đánh giá công chức, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền thông báo bằng văn bản về việc giải quyết thôi việc đến công chức; sau đó ra quyết định giải quyết thôi việc đối với công chức. Dự thảo cũng nêu rõ: công chức thôi việc theo quy định tại Nghị định này thì cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng (gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và và phụ cấp thâm niên nghề, nếu có); trường hợp thấp nhất cũng được hưởng bằng 1 tháng lương hiện hưởng. Ngoài ra, công chức thôi việc cũng được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Cũng tại dự thảo Nghị định, quy định: Trường hợp công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập đến tuổi nghỉ hưu (60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ), nếu có nguyện vọng và có đủ điều kiện theo quy định về kéo dài thời gian công tác đối với viên chức đến tuổi nghỉ hưu thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý và thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền khi ra quyết định nghỉ hưu được phép lùi thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí đối với các trường hợp: Không quá 1 tháng đối với trường hợp thời điểm nghỉ hưu và hưởng chế độ hưu trí trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; công chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con bị từ trần; bản thân và gia đình công chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn; Không quá 3 tháng đối với công chức đang điều trị do bị bệnh hoặc tai nạn; Không quá 6 tháng đối với công chức đang mắc bệnh thuộc danh mục cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành; công chức đang trong thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật hoặc trong thời gian bị khởi tố điều tra vụ án hình sự. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010. Kiều Minh