Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang Bùi Tuyết Minh là nữ cán bộ Công an đầu tiên được thăng hàm cấp Tướng.