(Mau lành vết thương)- Từ ngày chuyển đến nhà mới rộng hơn, Thỏ con nhà mình có không gian để chơi nên chạy nhảy suốt ngày không chán. Khốn nỗi, con mải chơi nên chẳng để ý gì, ngã như vồ đập đất suốt, xước khắp người. Nhưng nỗi lo lắng giúp con mau lành vết thương của mình được giải tỏa.