Vườn quốc gia Pù Mát là một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học lớn nhất nước ta, với hàng ngàn loài động thực vật, riêng động vật có khoảng 1000 loài. Mặc dù nơi đây đã thiết lập "vành đai đỏ” từ lâu, công tác bảo vệ rừng rất nghiêm ngặt,… nhưng tiếc thay nạn săn bắt, tận diệt thú rừng vẫn ngấm ngầm diễn ra khiến hệ sinh thái bị đe dọa nghiêm trọng, đẩy các loài động vật đến nguy cơ… tuyệt chủng!