(Bạn đọc viết) - FacebookVnn là một trang lừa đảo nhằm chiến đoạt tài khoản Facebook của bạn để spam wall Facebook thật và nhiều mục đích khác. Anh em nên cực kỳ cẩn thận và tuyệt đồi không nghe theo lời bọn chúng: “Facebook giúp bạn kết nối và chia sẻ với mọi người cuộc sống của bạn. Đăng kí nhận Card điện thoại miễn phí cho 900 thành viên đầu tiên!”.