Hiện toàn tỉnh BR-VT có khoảng 8.910 trường hợp chưa có nhà ở thuộc diện được xét thuê, thuê mua nhà ở xã hội, TP Vũng Tàu tập trung nhiều nhất chiếm 29,6%, kế đến là TP Bà Rịa, huyện Tân Thành, Long Điền và huyện Đất Đỏ