(VOH) - Tối ngày 4 tháng 10 tại Nhà hát Thành phố đã diễn ra chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội Đảng bộ Tp.HCM lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015.