TP - Chương trình giáo dục Mầm non Bộ GD&ĐT vừa ban hành sẽ được triển khai đại trà từ năm học 2009 - 2010. Trong chương trình giáo dục mầm non, nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe là một nội dung quan trọng tương đương nội dung giáo dục.