(TNTT>) Xoài bao tử chính là xoài non đem ngâm, có vị chua ngọt đặc trưng. Món này thường dùng để lai rai khai vị khi ngồi đợi những món chính ra bàn. Xoài bao tử cũng thuộc "dòng họ" với nào là dưa bao tử, ngô bao tử, cà bao tử…