(24h) - Chao ôi! Có chết đi sống lại tôi cũng không dám tin rằng, đấy là sự thật... một sự thật đau đớn và kinh khủng nhất từ trước đến giờ mà tôi phải chứng kiến...