(TBKTSG Online) - Chính phủ đã sửa đổi Quyết định 497 về điều kiện và mức độ hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay vốn mua máy móc, vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng triển khai theo quyết định sửa đổi, vì nhiều lý do, số dư nợ cho vay vẫn đạt rất thấp.