PN - Dù “Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” (gọi tắt Luật Hiến, ghép tạng) quy định rõ: “Quyền lợi của người tự nguyện hiến bộ phận cơ thể sẽ được chăm sóc, phục hồi sức khỏe miễn phí khi thực hiện hiến bộ phận cơ thể tại cơ sở y tế và được cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ miễn phí”.