Thâm hụt ngân sách năm tài khóa 2013 của Mỹ là 680 tỷ USD.