Mecca là thánh địa trong tâm tưởng của mọi tín đồ đạo Hồi và ai theo đạo cũng muốn hành hương về đây.