(Chinhphu.vn) - Ông Văn Phi Long (vphi.long@yahoo...) đề nghị tư vấn về trường hợp của bố ông, sinh năm 1960, làm việc tại Ban thi đua khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh hơn 30 năm, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 30 năm. Nay, do sức khỏe yếu, Sở Nội vụ có văn bản giới thiệu bố ông đi giám định y khoa và kết quả bố ông suy giảm khả năng lao động 65%.