Vừa rồi đi khám, cháu có siêu âm tử cung, bác sĩ nói “cùng đồ có dịch”. Như vậy có sao không bác sĩ?