(CL)- Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, những hoạt động sản xuất ở làng nghề Trát Cầu nhộn nhịp hẳn lên…