(Phunutoday) - Sau Thúy Vinh, Đoan Trang cưới chồng, Thu Minh sẽ kết hôn với trai Tây. Chồng Tây của Thu Minh khá đặc biệt, là người khá già và rất giàu.